مجمع

باتوجه به ارسال بخشنامه مورخ93/9/16

به اطلاع همکاران گرامی می رساند:


اولین مجمع دبیران عربی ودینی وقران متوسطه1منطقه16

روزدو شنبه مورخ93/9/24

مکان:سالن ادب واقع درشهرک وصال تالارشریعتی

ساعت:17-14

باموضوع درس پژوهیبرگزار می شود

/ 0 نظر / 21 بازدید